Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 8888, quý khách nhập vào *8888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 8888, nhập vào 091*8888

Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 09.6116.7070 7.900.000 Sim lặp Đặt mua
2 Viettel 0971.66.0202 2.500.000 Sim lặp Đặt mua
3 Viettel 09.7117.3434 5.300.000 Sim lặp Đặt mua
4 Viettel 09.6116.5050 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
5 Viettel 0971.14.0303 3.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0961.44.0606 3.690.000 Sim lặp Đặt mua
7 Viettel 09.6116.6464 4.000.000 Sim lặp Đặt mua
8 Viettel 0971.44.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
9 Viettel 09.6161.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
10 Viettel 09.7117.8822 5.200.000 Sim kép Đặt mua
11 Viettel 0971.55.0202 2.500.000 Sim lặp Đặt mua
12 Viettel 0971.32.3030 4.990.000 Sim lặp Đặt mua
13 Viettel 0961.83.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
14 Viettel 0975.322222 250.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
15 Viettel 0971.51.11.55 5.700.000 Sim kép Đặt mua
16 Viettel 0971.15.0202 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0961.44.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
18 Viettel 0961.77.5050 2.200.000 Sim lặp Đặt mua
19 Viettel 097.123.0303 6.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0973.07.07.01 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 098.123.5050 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
22 Viettel 096.123.2277 5.700.000 Sim kép Đặt mua
23 Viettel 09.8118.5522 4.000.000 Sim kép Đặt mua
24 Viettel 097.123.1414 4.500.000 Sim lặp Đặt mua
25 Viettel 0961.44.0303 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
26 Viettel 096.123.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
27 Viettel 0982.06.7777 150.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
28 Viettel 0971.28.3030 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
29 Viettel 09.8118.7070 7.900.000 Sim lặp Đặt mua
30 Viettel 09.6116.0011 5.700.000 Sim kép Đặt mua
31 Viettel 09.6116.2277 5.700.000 Sim kép Đặt mua
32 Viettel 0961.07.0077 5.700.000 Sim kép Đặt mua
33 Viettel 097.111.4141 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
34 Viettel 0961.98.0303 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
35 Viettel 0971.91.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
36 Viettel 0961.27.77.22 4.000.000 Sim kép Đặt mua
37 Viettel 0961.77.4040 1.800.000 Sim lặp Đặt mua
38 Viettel 0971.42.2244 3.800.000 Sim kép Đặt mua
39 Viettel 097.115.6655 4.500.000 Sim kép Đặt mua
40 Viettel 09.6116.4141 5.300.000 Sim lặp Đặt mua
41 Viettel 09.6116.7722 4.000.000 Sim kép Đặt mua
42 Viettel 0981.77.3030 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
43 Viettel 0971.14.0202 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 0961.31.0202 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 09.8118.0011 5.700.000 Sim kép Đặt mua
46 Viettel 09.7117.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
47 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0973.01.7777 130.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
49 Viettel 09.7117.0011 5.700.000 Sim kép Đặt mua
50 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 Sim taxi Đặt mua
51 Viettel 0981.61.3030 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
52 Viettel 09.7117.2525 7.900.000 Sim lặp Đặt mua
53 Viettel 0981.72.7722 4.000.000 Sim kép Đặt mua
54 Viettel 09.7117.9955 5.700.000 Sim kép Đặt mua
55 Viettel 0961.33.0505 3.300.000 Sim lặp Đặt mua
56 Viettel 09.7117.4141 5.300.000 Sim lặp Đặt mua
57 Viettel 097.123.0505 7.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 097.111.4040 4.000.000 Sim lặp Đặt mua
59 Viettel 0981.44.5151 2.100.000 Sim lặp Đặt mua
60 Viettel 0971.91.0303 1.600.000 Sim lặp Đặt mua

Mã MD5 của Sim iTel : e24398bd969b408d69f935a40ce940c4

DMCA.com Protection Status