Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 8888, quý khách nhập vào *8888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 8888, nhập vào 091*8888

Sim Lục Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0905.333333 1.500.000.000 Sim lục quý Đặt mua
2 Vinaphone 0916.555555 2.222.000.000 Sim lục quý Đặt mua
3 Vinaphone 0944.000000 699.000.000 Sim lục quý Đặt mua
4 Vinaphone 0858.555555 888.000.000 Sim lục quý Đặt mua
5 Mobifone 0938.111111 999.000.000 Sim lục quý Đặt mua
6 Mobifone 0937.666666 2.688.000.000 Sim lục quý Đặt mua
7 Viettel 0978.777777 2.555.000.000 Sim lục quý Đặt mua
8 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000 Sim lục quý Đặt mua
9 Mobifone 0936.777777 2.222.000.000 Sim lục quý Đặt mua
10 Viettel 0358.333.333 446.000.000 Sim lục quý Đặt mua
11 Viettel 0971.444.444 555.000.000 Sim lục quý Đặt mua
12 Viettel 0384.555.555 446.000.000 Sim lục quý Đặt mua
13 Viettel 0354.222.222 315.000.000 Sim lục quý Đặt mua
14 Viettel 0865.777.777 616.000.000 Sim lục quý Đặt mua
15 Viettel 0385.222.222 368.000.000 Sim lục quý Đặt mua
16 Viettel 0338.222.222 389.000.000 Sim lục quý Đặt mua
17 Viettel 0865.222.222 468.000.000 Sim lục quý Đặt mua
18 Viettel 0352.333.333 424.000.000 Sim lục quý Đặt mua
19 Vietnamobile 0922.333333 2.200.000.000 Sim lục quý Đặt mua
20 Vinaphone 0857.000000 210.000.000 Sim lục quý Đặt mua
21 Viettel 0368.000.000 650.000.000 Sim lục quý Đặt mua
22 Viettel 0866.888888 6.460.000.000 Sim lục quý Đặt mua
23 Viettel 0345.999.999 5.040.000.000 Sim lục quý Đặt mua
24 Viettel 0358.666666 888.000.000 Sim lục quý Đặt mua
25 Vinaphone 0941.999999 4.000.000.000 Sim lục quý Đặt mua
26 Viettel 0399.000000 299.000.000 Sim lục quý Đặt mua
27 Viettel 0367.333333 354.000.000 Sim lục quý Đặt mua
28 Viettel 0986.44.4444 639.000.000 Sim lục quý Đặt mua
29 Mobifone 0933.444444 999.000.000 Sim lục quý Đặt mua
30 Vinaphone 0941.777.777 1.700.000.000 Sim lục quý Đặt mua
31 Vinaphone 0854.777777 420.000.000 Sim lục quý Đặt mua
32 Viettel 0971.222222 812.000.000 Sim lục quý Đặt mua
33 Viettel 0399.333333 699.000.000 Sim lục quý Đặt mua
34 Vinaphone 0943.222222 2.200.000.000 Sim lục quý Đặt mua
35 Viettel 0332.777.777 1.000.000.000 Sim lục quý Đặt mua
36 Gmobile 0993.999999 4.550.000.000 Sim lục quý Đặt mua
37 Mobifone 0904.555555 1.650.000.000 Sim lục quý Đặt mua
38 Vietnamobile 0589.333.333 250.000.000 Sim lục quý Đặt mua
39 Vinaphone 0845.000.000 360.000.000 Sim lục quý Đặt mua
40 Viettel 0394.333333 350.000.000 Sim lục quý Đặt mua
41 Mobifone 0789.444444 440.000.000 Sim lục quý Đặt mua
42 Viettel 0362.333333 479.000.000 Sim lục quý Đặt mua
43 Gmobile 0995.777777 1.200.000.000 Sim lục quý Đặt mua
44 Gmobile 0598.666.666 378.000.000 Sim lục quý Đặt mua
45 Viettel 0977.444444 699.000.000 Sim lục quý Đặt mua
46 Viettel 0988.000.000 2.500.000.000 Sim lục quý Đặt mua
47 Vinaphone 0889.777777 1.430.000.000 Sim lục quý Đặt mua
48 Mobifone 0939.333333 3.000.000.000 Sim lục quý Đặt mua
49 Viettel 0973.777777 4.050.350.000 Sim lục quý Đặt mua
50 Viettel 0359.888.888 1.200.000.000 Sim lục quý Đặt mua
51 Viettel 0348.333333 331.000.000 Sim lục quý Đặt mua
52 Vinaphone 0856.777777 799.000.000 Sim lục quý Đặt mua
53 Vinaphone 0845.888.888 1.800.000.000 Sim lục quý Đặt mua
54 Viettel 0377.555.555 660.000.000 Sim lục quý Đặt mua
55 Viettel 0982.000.000 1.550.000.000 Sim lục quý Đặt mua
56 Mobifone 0707.444444 713.000.000 Sim lục quý Đặt mua
57 Viettel 0982.888888 7.270.000.000 Sim lục quý Đặt mua
58 Vinaphone 0825.888.888 1.900.000.000 Sim lục quý Đặt mua
59 Vinaphone 0857.555.555 739.000.000 Sim lục quý Đặt mua
60 Vietnamobile 0586.888.888 3.000.000.000 Sim lục quý Đặt mua
DMCA.com Protection Status