Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 8888, quý khách nhập vào *8888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 8888, nhập vào 091*8888

Sim Năm Sinh 1985

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0356.180.185 390.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0372.07.01.85 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0769.86.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0933.29.01.85 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0393.31.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0797.47.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0943.09.10.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 0797.59.1985 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 07.9993.1985 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0942.13.01.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0354.27.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0786.64.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0965.23.04.85 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0785.99.1985 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 0857.57.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0786.03.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0792.74.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0765.33.1985 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 0944.18.09.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0908.10.07.85 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0962.06.11.85 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0333.07.08.85 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0938.03.11.85 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0777.96.1985 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 0944.05.11.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 0353.64.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 0385.73.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0386.92.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vinaphone 0942.09.10.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vinaphone 0845.16.04.85 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0383.03.10.85 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 0944.23.02.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0799.97.1985 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 0943.09.11.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 0888.27.10.85 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0784.45.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 0888.01.07.85 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0764.32.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 0944.09.06.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0703.64.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0383.92.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 0974.53.1985 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 0826.24.09.85 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0797.71.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0762.21.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0786.00.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0707.81.1985 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0769.61.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0774.15.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vietnamobile 0567.72.1985 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 0333.07.12.85 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0707.85.1985 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 0888.27.11.85 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0965.17.04.85 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 0796.20.1985 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Viettel 0386.23.08.85 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0703.55.1985 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 0348.21.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 0945.09.06.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status