Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 8888, quý khách nhập vào *8888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 8888, nhập vào 091*8888

Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1989 3.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 0785.94.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 07.9993.1989 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0707.35.1989 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0829.14.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0776.64.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0769.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0765.84.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vietnamobile 0587.68.1989 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0385.73.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0796.28.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0796.01.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0703.25.1989 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0769.61.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0766.151.989 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vietnamobile 0587.88.1989 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0397.51.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0773.75.1989 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0775.96.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0365.46.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0762.21.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0786.67.1989 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0764.23.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0786.28.1989 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0797.47.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0786.42.1989 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 081782.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 083338.1989 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 082669.1989 4.380.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vinaphone 0835.22.1989 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vinaphone 081777.1989 6.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 0834.67.1989 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 0828.98.1989 6.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vinaphone 082.246.1989 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 082.887.1989 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 0822.65.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 0823.98.1989 1.925.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 0855.33.1989 1.840.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 081778.1989 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 085.345.1989 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 083.616.1989 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0817.36.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 0834.93.1989 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 0833.55.1989 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0825.93.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 0823.97.1989 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 082.555.1989 3.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 081771.1989 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 081779.1989 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 082.818.1989 4.480.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 082.666.1989 5.760.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 082.881.1989 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 0828.09.19.89 4.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 08.3568.1989 3.520.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 0828.93.1989 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 0836.77.1989 1.970.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 0825.98.1989 1.970.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 0823.93.1989 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 0857.66.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 0825.48.1989 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status