Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 8888, quý khách nhập vào *8888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 8888, nhập vào 091*8888

Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 083.601.1989 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 08.1960.1989 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0889.39.1989 7.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 085.706.1989 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 085.402.1989 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 0859.97.1989 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0889.61.1989 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 085.804.1989 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0858.67.1989 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 0858.27.1989 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0818.37.1989 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0815.01.1989 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 0916.42.1989 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0888.72.1989 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0818.53.1989 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 0858.97.1989 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 084.222.1989 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 085.227.1989 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 0813.37.1989 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 08.1964.1989 3.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Vinaphone 0823.78.1989 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vinaphone 0828.75.1989 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vinaphone 094.163.1989 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0889.19.1989 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vinaphone 0857.22.1989 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 0818.71.1989 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 0815.39.1989 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 081.333.1989 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 08.14.03.1989 8.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vinaphone 0827.68.1989 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vinaphone 0886.48.1989 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 0823.59.1989 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 0823.88.1989 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vinaphone 0826.91.1989 2.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 0825.89.1989 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 0818.99.1989 5.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 0829.19.1989 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 0823.89.1989 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 0857.99.1989 5.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 0826.19.1989 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 0825.19.1989 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0836.89.1989 7.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 0827.69.1989 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 07.02.05.1989 7.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0827.16.1989 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 098.133.1989 19.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 0325.79.1989 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0372.69.1989 2.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0375.29.1989 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0798.33.1989 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0798.20.1989 1.220.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 0865.2.1.1989 4.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Viettel 0366.72.1989 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Viettel 034.771.1989 4.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0869.7.3.1989 4.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 0362.93.1989 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 0817.35.1989 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 0378.24.1989 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 0854.39.1989 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 0859.45.1989 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status