Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 8888, quý khách nhập vào *8888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 8888, nhập vào 091*8888

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0365.46.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0962.17.04.92 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0963.18.01.92 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0777.93.1992 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0796.01.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0707.85.1992 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0916.28.05.92 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0333.05.11.92 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0888.24.10.92 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0784.88.1992 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0707.32.1992 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0328.77.1992 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0385.73.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0914.28.11.92 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0966.23.06.92 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0963.09.05.92 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0762.21.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vietnamobile 0585.77.1992 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0708.76.1992 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 0855.25.03.92 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0797.63.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0769.61.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0782.46.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0769.06.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vinaphone 0813.27.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 0945.09.11.92 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0786.57.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0786.28.1992 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 0917.22.01.92 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0785.96.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0353.25.02.92 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0336.03.05.92 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0786.67.1992 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0775.02.02.92 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 0888.04.09.92 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vietnamobile 0583.15.1992 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 07.9993.1992 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 0888.13.06.92 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0707.81.1992 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 0888.29.07.92 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 0888.25.04.92 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0857.28.01.92 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0703.48.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0703.65.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0703.56.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 0916.23.07.92 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 0914.01.07.92 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0398.72.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0797.47.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0767.53.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0786.64.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 0888.07.05.92 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 077.5.02.1992 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0775.18.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0786.06.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 0703.25.1992 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0765.84.1992 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0769.66.1992 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 0849.14.09.92 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0765.77.1992 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status