Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 8888, quý khách nhập vào *8888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 8888, nhập vào 091*8888

Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0703.11.0404 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 079.222.0404 1.440.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0703.22.0404 790.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0785.29.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0945.09.07.04 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0333.28.2004 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0888.29.12.04 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0764.13.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0985.69.2004 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0399.31.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0796.06.05.04 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0853.07.07.04 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0385.35.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0365.65.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0785.95.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0707.88.2004 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0777.95.2004 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 0916.10.04.04 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 0888.07.10.04 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 07.03.01.2004 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0932.10.04.04 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0707.32.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0969.27.06.04 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0826.31.01.04 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0377.05.0404 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 0946.09.07.04 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 0377.01.0404 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 0387.22.2004 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0394.46.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0792.03.03.04 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0938.23.04.04 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0775.02.04.04 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0775.02.03.04 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0984.30.04.04 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 0843.26.01.04 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0707.81.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0778.05.05.04 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 0353.16.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0765.32.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0777.63.2004 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 0846.28.08.04 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0798.77.2004 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vietnamobile 0584.86.2004 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0769.76.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0859.21.09.04 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0773.98.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 0949.39.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0357.26.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0367.52.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 0853.09.09.04 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0785.99.2004 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 0347.27.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 0888.300.304 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 0889.01.07.04 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0366.48.2004 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 0853.07.0404 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0786.28.04.04 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 0377.10.0404 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 0948.09.07.04 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0778.72.2004 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status