Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 8888, quý khách nhập vào *8888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 8888, nhập vào 091*8888

Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0988.81.2004 30.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 08.1389.2004 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0946.91.2004 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 09.16.01.2004 14.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0889.68.2004 4.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 0946.98.2004 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0889.99.2004 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0915.66.2004 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0818.66.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 0812.99.2004 3.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0813.88.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0914.75.2004 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 0886.11.2004 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 09.17.15.2004 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0886.58.2004 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 0886.22.2004 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0943.66.2004 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 0818.96.2004 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 0886.33.2004 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 0918.35.2004 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Vinaphone 08.24.04.2004 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vinaphone 0886.69.2004 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vinaphone 0915.98.2004 3.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0916.00.2004 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vinaphone 0886.39.2004 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 0838.58.2004 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 0912.86.2004 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 0819.66.2004 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 0888.33.2004 4.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vinaphone 0913.19.2004 3.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vinaphone 0818.99.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 0816.88.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 09.1966.2004 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vinaphone 0889.55.2004 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 0947.00.2004 3.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 0816.99.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 08.24.07.2004 11.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 0946.76.2004 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 0813.99.2004 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 0913.56.2004 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 0886.78.2004 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0833.83.2004 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 0817.99.2004 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 0886.82.2004 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0911.86.2004 4.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 09.19.05.2004 14.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 077.9.08.2004 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 077.7.03.2004 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 0886.64.2004 1.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 07.07.02.2004 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 077.30.4.2004 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Mobifone 07.07.11.2004 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 077.6.12.2004 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 077.7.06.2004 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 0943.39.2004 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 07.07.03.2004 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 077.3.01.2004 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 0918.21.2004 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 0945.33.2004 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 07.03.05.2004 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

DMCA.com Protection Status