Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 8888, quý khách nhập vào *8888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 8888, nhập vào 091*8888

Sim Năm Sinh 2012

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0354.43.2012 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0389.5.4.2012 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 034.717.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 037.257.2012 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0368.30.2012 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0334.46.2012 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0367.58.2012 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0388.51.2012 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 096.156.2012 5.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0363.76.2012 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0366.9.4.2012 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 096.162.2012 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 037.205.2012 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0363.6.4.2012 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0347.3.8.2012 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0346.71.2012 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0384.30.2012 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 036.7.03.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 033.27.1.2012 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0327.62.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0326.85.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0375.04.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0363.75.2012 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 039.402.2012 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0376.35.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0374.75.2012 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 0397.31.2012 1.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 0384.69.2012 970.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 034.933.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 0327.24.2012 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0387.02.2012 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0384.3.3.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 034.941.2012 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 033.21.8.2012 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 036.778.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0385.33.2012 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 032.771.2012 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 034.940.2012 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0378.94.2012 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0334.32.2012 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0374.17.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 035.909.2012 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 0337.32.2012 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 0387.26.2012 930.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 0374.61.2012 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 0364.77.2012 970.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 037.235.2012 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0393.56.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0366.37.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0357.62.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Viettel 039.278.2012 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 0394.37.2012 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Viettel 0377.32.2012 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Viettel 0374.18.2012 970.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0383.70.2012 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 0374.80.2012 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Viettel 0394.73.2012 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 0385.61.2012 970.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 03878.2.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Viettel 0359.31.2012 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9

DMCA.com Protection Status