Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 8888, quý khách nhập vào *8888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 8888, nhập vào 091*8888

Sim Năm Sinh 2012

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0784.11.1212 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 0764.012.012 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0764.99.2012 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0775.02.02.12 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0813.26.08.12 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0931.17.12.12 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0857.28.06.12 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0377.04.1212 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0889.08.09.12 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0786.28.12.12 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0828.19.09.12 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0934.07.12.12 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 0888.23.02.12 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0909.37.2012 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0784.73.2012 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0797.00.2012 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0335.12.12.12 45.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0369.74.2012 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 0853.10.11.12 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0343.58.2012 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0387.22.2012 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0786.012.012 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0773.021.012 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0707.33.2012 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0365.29.2012 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 0813.27.06.12 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 070.73.11112 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 0846.22.03.12 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 0888.16.09.12 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vinaphone 0848.17.02.12 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0786.10.11.12 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0773.02.12.12 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0773.17.08.12 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0937.85.2012 2.220.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0933.16.07.12 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0783.43.2012 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0937.63.2012 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0899.752.012 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0798.311112 1.440.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0931.23.08.12 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0937.21.04.12 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0931.21.05.12 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0792.34.2012 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0798.64.2012 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0783.21.1212 1.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0933.12.05.12 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0908.07.05.12 1.480.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0784.06.1212 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0799.96.2012 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0793.75.2012 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0937.14.08.12 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Mobifone 0937.13.08.12 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0901.25.03.12 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0785.91.2012 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0931.26.06.12 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 0937.29.04.12 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0798.77.2012 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0931.27.06.12 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 0785.22.2012 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0785.83.2012 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status