Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 8888, quý khách nhập vào *8888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 8888, nhập vào 091*8888

Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 079.222.111.3 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 0815.14.05.13 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0828.04.06.13 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 0857.13.08.13 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0945.31.08.13 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 0814.15.06.13 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0857.11.10.13 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0777.020.313 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0826.23.05.13 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0774.13.11.13 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0888.05.2013 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0888.17.04.13 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0786.11.12.13 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0888.231.213 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0844.29.09.13 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 0888.75.2013 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0848.17.10.13 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0774.11.12.13 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 0914.30.06.13 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 0889.14.07.13 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0778.030.313 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 079.72.11113 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vinaphone 0825.02.06.13 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0888.46.2013 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vinaphone 0888.30.03.13 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 0826.28.04.13 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 0828.31.01.13 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 0949.27.2013 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0797.58.2013 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0933.27.06.13 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0933.15.09.13 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0901.29.09.13 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0937.29.04.13 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0908.23.09.13 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0908.27.05.13 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0931.27.03.13 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0937.30.05.13 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0908.02.07.13 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0937.17.02.13 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0798.40.2013 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0931.28.08.13 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0794.45.2013 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0786.65.2013 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0786.13.2013 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0931.27.08.13 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0908.20.07.13 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0797.99.2013 1.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0792.72.2013 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0908.011.013 1.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0933.01.06.13 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0798.21.2013 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
52 Mobifone 0908.23.08.13 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0908.11.04.13 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0792.82.2013 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0799.87.2013 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 0786.43.2013 1.137.500 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0901.25.05.13 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0933.25.02.13 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 0937.17.05.13 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0908.14.09.13 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status