Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 8888, quý khách nhập vào *8888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 8888, nhập vào 091*8888

Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0816.11.2013 5.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 0839.92.2013 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0886.71.2013 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 0947.12.2013 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0829.86.2013 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 0941.88.2013 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0919.43.2013 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0916.84.2013 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0946.58.2013 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 0916.91.2013 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0917.92.2013 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0947.53.2013 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 0826.63.2013 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0916.34.2013 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0946.89.2013 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vinaphone 0944.42.2013 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0914.73.2013 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 0856.95.2013 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 0949.24.2013 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 0948.97.2013 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Vinaphone 0944.34.2013 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vinaphone 0886.64.2013 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vinaphone 0823.22.2013 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0946.98.2013 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vinaphone 0827.88.2013 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vinaphone 0918.33.2013 4.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 0888.70.2013 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 0947.69.2013 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 0858.92.2013 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vinaphone 0942.93.2013 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vinaphone 0886.72.2013 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 0919.51.2013 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 0888.21.2013 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vinaphone 0941.21.2013 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 0948.42.2013 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 0916.20.2013 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 0945.18.2013 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 0949.25.2013 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 0886.22.2013 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 0824.44.2013 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 0918.20.2013 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0858.93.2013 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 0839.52.2013 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 0859.31.2013 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0856.39.2013 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 0886.80.2013 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 0852.92.2013 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Vinaphone 0886.24.2013 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 0943.97.2013 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 0839.22.2013 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 0826.71.2013 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 0888.37.2013 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 0886.57.2013 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 0859.08.2013 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 0886.70.2013 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 0888.92.2013 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 0914.91.2013 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vinaphone 0886.79.2013 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 0944.02.2013 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 0916.43.2013 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status