Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 091, quý khách nhập vào 091*
* Để tìm sim kết thúc bằng 8888, quý khách nhập vào *8888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 091 và kết thúc bằng 8888, nhập vào 091*8888

Sim Ngũ Quý 1

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 09444.11111 168.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
2 Viettel 09893.11111 199.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
3 Viettel 096.58.11111 148.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
4 Viettel 097.48.11111 128.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
5 iTelecom 08762.11111 60.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
6 iTelecom 08763.11111 60.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
7 Viettel 086.85.11111 83.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
8 Viettel 097.13.11111 179.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
9 Viettel 08.689.11111 106.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
10 Viettel 098.70.11111 128.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
11 Viettel 086.98.11111 89.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
12 Viettel 098.45.11111 123.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
13 Viettel 097.94.11111 139.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
14 Viettel 098.49.11111 99.900.000 Sim ngũ quý Đặt mua
15 Viettel 09.864.11111 128.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
16 Viettel 086.55.11111 118.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
17 Viettel 096.87.11111 150.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
18 Viettel 097.84.11111 123.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
19 Viettel 098.73.11111 168.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
20 Viettel 098.37.11111 168.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
21 Viettel 086.50.11111 59.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
22 Viettel 086.99.11111 145.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
23 Viettel 086.59.11111 77.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
24 Viettel 08.662.11111 83.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
25 Viettel 086.58.11111 77.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
26 Viettel 08.663.11111 83.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
27 Viettel 098.14.11111 162.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
28 Viettel 08.669.11111 106.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
29 Viettel 08.696.11111 118.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
30 Viettel 03537.11111 75.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
31 Vietnamobile 05887.11111 40.400.000 Sim ngũ quý Đặt mua
32 Vinaphone 088.98.11111 75.300.000 Sim ngũ quý Đặt mua
33 Máy bàn 028.222.11111 100.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
34 Viettel 03635.11111 76.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
35 Viettel 035.99.11111 99.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
36 Vietnamobile 05692.11111 43.200.000 Sim ngũ quý Đặt mua
37 Viettel 09859.11111 220.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
38 Vietnamobile 092.12.11111 189.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
39 Viettel 03365.11111 68.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
40 Vietnamobile 092.69.11111 129.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
41 Viettel 0986.011111 194.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
42 Vinaphone 0818.0.11111 54.600.000 Sim ngũ quý Đặt mua
43 Vinaphone 08295.11111 68.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
44 Vietnamobile 05824.11111 55.100.000 Sim ngũ quý Đặt mua
45 Vietnamobile 05699.11111 75.900.000 Sim ngũ quý Đặt mua
46 Vinaphone 08287.11111 80.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
47 Viettel 0357.3.11111 45.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
48 Viettel 08688.11111 158.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
49 Viettel 097.30.11111 165.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
50 Vinaphone 09.183.11111 197.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
51 Vinaphone 08394.11111 58.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
52 Viettel 03935.11111 62.200.000 Sim ngũ quý Đặt mua
53 Vinaphone 085.46.11111 44.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
54 Vinaphone 08.19811111 110.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
55 Mobifone 090.43.11111 172.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
56 Vinaphone 091.77.11111 398.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
57 Vinaphone 081.47.11111 45.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
58 Viettel 097.10.11111 177.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
59 Vinaphone 08189.11111 101.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
60 Vinaphone 085.79.11111 105.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
DMCA.com Protection Status